Till innehåll på sidan

Månadsbrev från skolledningen

Första fredagen varje månad skriver skolledningen för Husbygårdsskolan ett månadsbrev.
Skolledningen informerar om det som är viktigt att känna till som förälder och elev. Brevet publiceras på skolans hemsida.

 


 

Skolledningens månadsbrev 
​​​​​​​> Oktober 2020

  • Fokus på skolarbete

På de allra flesta lektioner är det ett mycket bra fokus på maximal kunskap. Efter skolan är det många som vill delta i den extra läxhjälp som finns, allt för att lyckas så bra som möjligt med sina studier.

  • Läsning-läsutmaning

Att läsa mycket, är avgörande för att klara skolans alla kunskapskrav. Många elever hade läst mer än vanligt, men hela skolan nådde inte upp till utmaningens mål detta år. På lågstadiet nåddes målet och en läsfest genomfördes på YD.

  • Skolan i media

Dagens Nyheter uppmärksammade förbättrade resultat i de kommunala skolorna på Järva, genom ett reportage om Husbygårdsskolan.Läs mer på DN

Resultatet vt 20 för åk 9 var: Behörighet till gymnasiet, 71.8% (81% exklusive nyanlända) Meritvärdet 213, 218 (exkl. nyanlända)
Sveriges radios ”Studio ett” har sänt ett längre program när mellanstadiet var i Stockholms skärgård för att PLOGGA. (PLocka skräp och jOGGA)
https://sverigesradio.se/artikel/7558077

  • Pandemin

Vi fortsätter att följa rekommendationerna från Folkhälsomyndigheten och Stockholms stad. När vi genomför samlingar utanför årskursen, så gör vi det med vissa anpassningar.

  • Föräldraförening och föräldraforum

Vi har stora förhoppningar på den föräldraförening som är på väg att starta.

Höstens föräldraforum med rektor kommer att genomföras tisdag 20/10 18.00 i yngredelens matsal. Några av punkterna är: Samarbete, luncher, regler för elever på raster, och som alltid föräldrars frågor.

  • Stockholms Skolplattform

Vi arbetar för fullt för att hitta bästa möjliga sätt för kommunikation genom Skolplattformen. För att vi ska lyckas så behöver ni alltid ha rätt kontaktuppgifter registrerade. Det är bara ni som kan ändra uppgifterna.

skolplattformen.stockholm.se

  • Rastverksamhet

Det är glädjande att se den höga aktivitet som är på rasterna på skolgårdarna.

För skolledningen

Rektor: Magnus.duvnas@edu.stockholm.se

Hemsida: www.husbygardsskolan.stockholm.se