Frånvaro

När man av någon anledning inte kan närvara under skolans schemalagda tid är man frånvarande. Det kan vara på grund av en förkylning såväl som en planerad semesterresa.

All frånvaro måste anmälas till skolan, oplanerad genom Frånvaroanmälan och planerad genom en Ledighetsansökan.

Antal: 2

 • Frånvaroanmälan

  All frånvaro skall anmälas innan kl. 08.00 varje dag!
  •År F-3 telefonsvarare: 08 – 508 45 602
  •År 4-9 telefonsvarare : 08- 508 45 051

  Kategorier:
 • Ledighetsansökan

  All ledighet utöver skolans planerade lovdagar måste anmälas minst 2 veckor i förväg. Lämna in ledighetsansökan till din klassföreståndare.

  Ledighetsansökan (9 kB, pdf)
  Kategorier: