domän

Antal: 2

  • Fritidshemsdomänen

    Våra två avdelningar på fritidshemmet kompletterar skolans verksamheter så att vi tillsammans bidrar till en allsidig utveckling och en meningsfull fritid för våra elever.

    Kategorier:
  • Språkdomänen

    Språket är av stor betydelse för all inlärning. Våra välutbildade lärare och pedagoger arbetar språkutvecklande i alla ämnen och aktiviteter under elevernas hela skoldag. Med språket i centrum uppnår våra elever goda resultat

    Kategorier: