Till innehåll på sidan

Så kan du hjälpa ditt barn med skolan

Prata med barnen om skolan

Fråga vad de gjort i skolan, vad de läst och vad de lärt sig. Passa gärna på när det är lite lugnt hemma. Föräldrarna är de viktigaste vuxna för barnen. Om du visar intresse för skolan så blir den viktig också i barnens ögon.
 

Hjälp barnen organisera sitt skolarbete

Ta reda på om de har läxor eller prov. Hjälp till med tidsplaneringen så att det finns ordentligt med tid att göra läxorna och förbereda prov.

Hjälp till med läxorna

Ta inte över läxorna även om det skulle gå fortare. Barnet ska själv pröva att göra läxorna. En vits med läxor är att de vuxna visar att de tror att barnen kan klara av en uppgift och ta ansvar själva. Förhör gärna läxor.

Läs, skriv, räkna och prata med barnen

Läsningen är den viktigaste kunskapen. Läsningen är nödvändig för resten av skolarbetet. Även mattetal presenteras ofta med text. Läs för dina barn och låt dem läsa för dig. Gå på biblioteket och låna. Se till att det finns böcker hemma. Det spelar inte särskilt stor roll vad de läser, huvudsaken är att de läser. Tänk på att prata mycket med ditt barn. Stressade föräldrar, ökat TV-tittande och datorspel kan bidra till ett sämre språk. 

Berätta om dina kunskaper och erfarenheter

Vidga barnens vyer genom att berätta om det du varit med om och kan. Skolan har sin del och du har din.
 

Intressera er för barnens fritidsintressen

Föräldrar till barn som det går bra för i skolan är också mer intresserade av barnens fritid och framtid, menar forskarna. Barn vill och behöver bli sedda.
 

Gör saker tillsammans på fritiden

Barn och ungdomar behöver vara för sig själva men de behöver också göra saker tillsammans med föräldrarna. Gör gärna överenskommelser när det ska ske, framförallt när det gäller tonåringar. Titta på TV tillsammans och tala om vad du tycker är bra. Ungdomskulturen är inte allt - det finns andra värderingar!
Visa ditt intresse för barnets framtid

Hur det ska gå för ens barn bekymrar alla föräldrar. Visa att du bryr dig om på ett positivt sätt.

Håll kontakt med skolan om hur det går för ditt barn

Under utvecklingssamtal kan du få reda på vad ditt barn kan och om det är något barnet behöver jobba extra med.

(Utdrag ur "Hemmets läroplan" av Lennart Grosin)

Dela:
Kategorier: