Skolbibliotek

Vi har ett stort och fint skolbibliotek med personal i.
Här kan du låna och få tips på böcker, plugga och arbeta på iPads med dina studier.

Biblioteket ligger på äldredelen bredvid matsalen. BIblioteket är öppet alla dagar. Skolbibliotekarie: Theodor Axner finns på skolan  måndag, onsdag och fredag.
För mer information kontakta skolans Skolbibliotekarie: Theodor Axner via mejl.
theodor.axner@stockholm.se