Till innehåll på sidan

Inriktning

Vi vill att alla elever ska få med sig så mycket som möjligt när de lämnar vår skola. Därför har vi infört en inriktning med tema framtidstro. Eleverna får där möjlighet att se världen utanför skolan, träffa personer som i vanliga fall jobbar inom andra områden än vad eleverna är vana med. Inom framtidstro har vi valt ut 4 teman som fördelar sig på 4 år.