Till innehåll på sidan

Hälsa domänen

Hälsa och välbefinnande för kunskap
Vi vet att rörelse gynnar inlärningen, därför erbjuder vi alla våra elever detta ca 30 minuter per dag utöver idrottslektionerna. Vår målsättning är att alla barn på vår skola ska bli goda samhällsmedborgare, därför har vi ämnet livskunskap på schemat minst en gång i veckan.

Dela: