Till innehåll på sidan

Fritidshem F-3

Sidan är under uppbyggnad!

Våra två avdelningar på fritidshemmet kompletterar skolans verksamheter så att vi tillsammans bidrar till en allsidig utveckling och en meningsfull fritid för våra elever.

Vår syn på elever:
- Elevers möjligheter är obegränsade
- Elever är nyfikna och kreativa
- Elever är unika med sina kunskaper, förmågor, erfarenheter och intressen
- Varje elev har lust, vilja, motivation och förmåga att lära sig och är kompetenta där de befinner sig i sin utveckling
- Elever är olika och kommer från olika miljöer med olika kulturer och traditioner

Målsättning:
- Varje elev ska känna sig respekterad och känna respekt för andra och lära sig socialt samspel och samarbete
- Stimulera elevernas allsidiga utveckling
- Komplettera utbildningen i förskoleklassen och skolan
- Stimulera eleven till dagliga fysiska aktiviteter för att främja elevhälsan
- Stimulera elevernas egna utveckling och lärande genom tematiskt arbetssätt
- Uppmuntra elevernas kreativitet
- Skapande arbete och lek
- Tematiskt arbete genom ämnesintegration
- Stärka elevernas självkänsla
- Stödja eleverna i sin sociala och emotionella utveckling
- Främja delaktighet och inflytande

Gemensamma områden med skolan i fritidshemmets dagliga utbildning:
- Livskunskap / Social träning
- Skapande / Bild
- Musik / Drama
- Fysisk aktivitet / Motorik / Lek
- Idrottslyftet
- Natur / Miljö
- Språkutveckling
- Genusperspektiv
- Kultur
- Praktisk matematik

Dela:
Kategorier: