Till innehåll på sidan

Fritidshem år F-2

Våra två avdelningar på fritidshemmet kompletterar skolans verksamheter så att vi tillsammans bidrar till en allsidig utveckling och en meningsfull fritid för våra elever.

Vår syn på elever:
- Elevers möjligheter är obegränsade
- Elever är nyfikna och kreativa
- Elever är unika med sina kunskaper, förmågor, erfarenheter och intressen
- Varje elev har lust, vilja, motivation och förmåga att lära sig och är kompetenta där de befinner sig i sin utveckling
- Elever är olika och kommer från olika miljöer med olika kulturer och traditioner

Målsättning:
- Varje elev ska känna sig respekterad och känna respekt för andra och lära sig socialt samspel och samarbete
- Stimulera elevernas allsidiga utveckling
- Komplettera utbildningen i förskoleklassen och skolan
- Stimulera eleven till dagliga fysiska aktiviteter för att främja elevhälsan
- Stimulera elevernas egna utveckling och lärande genom tematiskt arbetssätt
- Uppmuntra elevernas kreativitet
- Skapande arbete och lek
- Tematiskt arbete genom ämnesintegration
- Stärka elevernas självkänsla
- Stödja eleverna i sin sociala och emotionella utveckling
- Främja delaktighet och inflytande

Gemensamma områden med skolan i fritidshemmets dagliga utbildning:
- Livskunskap / Social träning
- Skapande / Bild
- Musik / Drama
- Fysisk aktivitet / Motorik / Lek
- Idrottslyftet
- Natur / Miljö
- Språkutveckling
- Genusperspektiv
- Kultur
- Praktisk matematik

Dela:
Kategorier: