Till innehåll på sidan

Förskoleklass

Det viktigaste under förskoleklassåret är att ge barnen lust att lära för framtiden.
Verksamheten i förskoleklass är en mjukstart till skolans värld för barnen.
Där blir de bemötta på deras mognadsnivå. Förskoleklassen ska ge kontinuitet mellan förskola och skola bland annat genom att tillämpa både förskolans och skolans pedagogik.
I förskoleklassen lär barnen sig med alla sinnen genom socialt samspel, utforskande och skapande. Det kan vara matematik, svenska, bild, musik, No, So på ett laborativt och lekfullt sätt. Leken har en stor betydelse för detta lärande. Det är viktigt att barnen trivs och är trygga och har roligt tillsammans

Dela:
Kategorier: