Till innehåll på sidan

Elevinflytande

Sidan är under uppbyggnad!

Vi tycker att det är viktigt att våra elever känner att de har möjlighet att påverka sin miljö och sin undervisning. Därför har vi denna organisation för elevinflytande:

Klassråd

Alla klasser har klassråd med jämna mellanrum. På klassrådet diskuteras frågor som rör klassen. Här bestäms också vilka frågor som skall tas vidare till elevrådet.

Elevråd
Elevrådet är eleverna styrelse på skolan. Elevrådet ska värna om att eleverna har inflytande på skolan. 

Vi har ett elevråd i år F-3 och ett elevråd  i år 4-9

Varje klass utser egna representanter till elevråden

I år 6-9 får eleverna möjlighet att påverka skolans miljö och arbete ännu mer direkt. Detta görs genom våra råd. De råd som finns på skolan är:

Friends
 Vi arbetar med kamratstödjare i samarbete med Friends. Varje klass väljer två Friendsrepresentanter som skall vara med och arbeta för att vår skola får en trygg och mobbningsfri miljö.

(1)  Husby records
Styrelsen för vår skolas skivbolaget. Letar nya artister , genomför inspelningar, releasepartyn mm. 

(2)  Arbetsmiljörådet
Våra elevskyddsombud på skolan. Kommer att få inblick i ombyggnationer etc. Får säga till om var vi behöver bänkar, vad som är trasigt och hur de skulle vilja ha det i lokalerna på skolan. Kommer att gå skyddsrond med Kicki (skolintendent) och Gerardo(Vaktmästare en gång per termin. 

(3)  Traditionsråd
Ansvariga för våra traditioner på skolan tex filmkvällar,  halloweensfest, Lucia  mm. Ansvarar för program, utsmyckningar osv

(4)  Miljörådet
Är med och arbetar för hur vår skola skall bli så miljövänlig som möjlig. Miljöanpassar skolan.  (5)  Språk och Biblioteksrådet
Arbetar för att sprida litteratur och språk på vår skola.Får inflytande om vilka böcker och tidningar som behövs på biblioteket. anordnar aktiviteter som har med språk ochlitteratur att göra

(6)  Idrottsrådet
Skolans idrottsförening. Planerar och genomför turneringar på skolan.

(7)  IT rådet

Är med och påverkar våra IT-satsningar. Får också extra IT-utbildning för att fungera som stöd åt sina klasskompisar.
 (8)  Matråd
Får inflytande över meny, möblering i matsalen etc. 

Dela: