Till innehåll på sidan

Domäner

För att garantera en likvärdig utbildning för eleverna och god skolutveckling har vi på Husbygårdsskolan organiserat vårt pedagogiska arbete i Ämnesdomäner.
Domänerna innehåller alla ämnen och allt arbete som skall utvecklas och diskuteras på en skola. All personal deltar i arbetet och tillhör någon domän. Detta gör att vi har en hög delaktighet och medvetenhet hos våra pedagoger på skolan. Genom domänerna får vi en automatisk ämnesintegration av ämnen som gynnar elevernas lärande. Varje domän har en ansvarig pedagog som även sitter i skolans ledningsgrupp. På så sätt finns en röd tråd i allt arbete som pågår under ett läsår.