Till innehåll på sidan

År 6 - Media och IT

Vi utbildar eleverna för vårt digitala samhälle.

Media och IT är en inriktning där många ämnens kunskapsmål ingår.Vi arbetar bland annat med målen i i svenska, bild,engelska och SO. Det gör vi bland annat genom att  göra egna filmer, filmade intervjuer i närområdet ,leranimationer och arbeta med olika appar och dataprogram.

Vi diskuterar och lär oss också om vad man får och inte får göra på internet. En del i det är copyright och nätetikett

Dela:
Kategorier: