Välkomna till Husbygårdsskolan F-9

>> Senaste nytt << 30 Mars 2020 >>

> Månadsbrev från skolledningen > april 2020 <

Coronavirus - Information på andra språk
..................................................................................................................
VIKTIG INFORMATION på flera språk från Region Stockholm, Stockholms stad, Folkhälsomyndigheten, Krisinformation, Rädda barnen och Sveriges Radio.
..................................................................................................................

> Region Stockholm har tagit fram information på 17 olika språk som finns på 1177 Vårdguidens webbplats:
About corona in seventeen languages (17 olika språk)
> Stockholms stads webbplats:
Information regarding the coronavirus (start.stockholm)
> Folkhälsomyndigheten:
Information på olika språk om covid-19 och hur du skyddar dig och andra från smitta (23 olika språk)
> Krisinformation.se har en sida på engelska, en sida med information på 23 språk och en som är teckenspråkstolkad:
Andra språk/other languages (23 olika språk)
> Rädda barnen har information på fem språk för vårdnadshavare när de bemöter barns tankar och oro kring coronaviruset:
Råd för föräldrar om corona (fem olika språk)
> Sveriges Radio har nyheter på 10 språk kring coronaviruset:
Nyheter om nya coronaviruset på flera språk (10 olika språk)

> STANNA HEMMA om du har symtom som feber, hosta, snuva eller halsont!
Läs mer på Svenska / Arabiska / Engelska / Finska / Persiska / Polska / Ryska / Somaliska / Spanska.

> TVÄTTA HÄNDERNA i hela 30 sekunder!
Läs mer på Svenska / Arabiska / Engelska / PersiskaSomaliska.

..................................................................................................................
> Blankett för ledighetsansökan finns på skolan eller här.
..................................................................................................................

>> Extra information om elevernas skolgång, 19:e mars

  • Undervisning:

Utifrån myndigheters beslut fortsätter vi att bedriva undervisning i samtliga klasser och årskurser enligt schemat, samt fritids på Husbygårdsskolan. Beslut om stängning styr vi på Husbygårdsskolan inte över.

  • Frånvaro/ledigheter:

Sjukfrånvaro ska anmälas enligt ordinarie rutiner, på Skolplattformen eller 08-508 456 02 (Yd) och 08-508 45051 (Äd) Sjukfrånvaro för flera dagar kan anmälas. 
Ansökan om ledighet ska fyllas i och lämnas till skolledning.

  • Om skolan stänger:

Information kommer att gå ut direkt till er vårdnadshavare från respektive arbetslag om ett sådant beslut fattas. Därefter kommer information om hur undervisningen ska genomföras, och även om möjlighet till fritidsomsorg finns. Om grundskolorna ska stängas kommer vi på Husbygårdsskolan behöva 1-2 dagar för att förbereda distansundervisning.

Vänligen
Magnus Duvnäs, rektor, magnus.duvnas@edu.stockholm.se
................................
CORONAVIRUS
................................
> Stadens skolor håller öppet som vanligt och följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer.
> Elever som är friska ska gå till skolan.
> Elever ska stanna hemma om de känner sig sjuka med snuva, hosta eller feber. Stanna hemma tills eleven är symtomfri och 2 dagara därefter. Sjukanmälan som vanligt.
> Vårdnadshavare till elever i riskgrupp eller som är extra oroliga söker ledigt. Blankett för ledighetsansökan finns på skolan eller här. Skolledning godkänner och mentorer ger hemuppgifter.
> För att undvika snabb smittspridning se filmen här.

Läs gärna rekommendationer från Folkhälsomyndigheten https://www.folkhalsomyndigheten.se/
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................

> Aktuella scheman för klasser år 4-9 <
Här finns respektive klass aktuella schema att ladda ner i PDF-format.
.........................................................................................................................................................
>> Månadsbrev från skolledning

> Månadsbrev från skolledningen. (mars 2020)

> Månadsbrev från skolledningen. (februari 2020)

> Månadsbrev från skolledningen. (Januari 2020)
.........................................................................................................................................................
> Sociala medier, ”föräldriska”
De flesta elever ägnar mycket tid på sociala medier. Vi vill ge er en som vi tycker bra information riktat till föräldrar på ”föräldriska” från Statens medieråd. Det handlar om YouTube, Instagram, Snapchat, Tiktok och spelande.

SNABBGUIDE FÖR FÖRÄLDRAR FRÅN STATENS MEDIERÅD

Magnus Duvnäs, rektor
E.post: magnus.duvnas@edu.stockholm.se
Tel. 08-508 450 54  Mobil: 076-124 50 54

.........................................................................................................................................................​

>> Läs mer <<
> Månadsbrev från skolledningen. (Januari 2020)
> Elevrådet
> Verksamhetsberättelse 2018 för Husbygårdsskolan F-9
> Verksamhetsplan 2019 för Husbygårdsskolan F-9
> Bibliotek
.........................................................................................................................................................​

>> SKOLPLATTFORMEN! <<
> Information om skolplattformen till dig som är vårdnadshavare med barn i Husbygårdsskolan!
> Informationsguide om nya skolplattformen för vårdnadshavare.
.........................................................................................................................................................
HUSBYGÅRDSSKOLAN

En stolt skola
På Husbygårdsskolan i Husby pågår just nu en satsning på lågaffektivt bemötande, positiv bekräftelse och anpassningar i undervisningen. Tre komponenter som tillsammans med ett sammansvetsat arbetslag bidrar till ett bättre klimat och högre måluppfyllelse på skolan. ( Läs mer här) eller som PDF dokument.
.........................................................................................................................................................

>> NYTT <<

- Elevhälsa - Skolsköterska
Cecilia Wattenström, skolsköterska har tagit fram råd och rekommendationer för att elever ska kunna klara av skolarbetet på bästa sätt, bl a genom att ge era barn bra rutiner för kost, fysisk aktivitet och sömn.
PDF dokument: Rekommendationer för att ditt barn ska kunna klara av skolarbetet på bästa sätt (Läs mer på svenska eller arabiska eller somaliska)

.........................................................................................................................................................

> Välkommen till vår skola!
Husbygårdsskolan är en F – 9 skola belägen mitt i hjärtat av Husby. Vi är uppdelade i två skolhus med F – 3 respektive 4 – 9 och vi har ett nära samarbete mellan skolhusen. Fokus för vår skola ligger på att alla elever ska känna sig trygga och få studiero samt att alla elever ska utvecklas så långt det är möjligt utifrån sina förutsättningar. Från åk 3 arbetar vi i ett trelärarsystem där vi har tre lärare på två klasser. Utöver detta har vi ett gediget resursteam som arbetar för att alla elever får det stöd de behöver för att nå så långt de kan.

Till vår hjälp har vi bland annat vår digitala satsning som bland annat innebär att alla elever på skolan har tillgång till iPads som skolan lånar ut. I år F-2 delar två elever på en iPad och i år 3-9 har varje elev en iPad som de lånat från skolan. Vi har också interaktiva White Boards i alla klassrum. Alla dessa redskap används regelbundet i undervisningen. Vi ser att arbetet med våra digitala hjälpmedel hjälper eleverna att nå målen och att lära sig på många olika sätt. Det ger också alla elever möjlighet att visa vad de har för kunskaper på många olika sätt. 

Vi är stolta över vår skola och våra elever och gläds över utvecklingen som sker på skolan!

Magnus Duvnäs, Rektor
E.post: magnus.duvnas@edu.stockholm.se
Tel. 08-508 450 54  Mobil: 076-124 50 54                                                                                                            .........................................................................................................................................................

Domäner

För att garantera en likvärdig utbildning för eleverna och god skolutveckling har vi på Husbygårdsskolan organiserat vårt pedagogiska arbete i Ämnesdomäner.

Frånvaroanmälan

All frånvaro skall anmälas innan kl. 08.00 varje dag!
•År F-3 telefonsvarare: 08 – 508 45 602
•År 4-9 telefonsvarare : 08- 508 45 051

Skolans kalender

  • Heldag Påsklov
  • Heldag Lov
  • Heldag Inriktning
  • Heldag AVSLUTNING Heldag Läsåret slutar
Ingress: 
>> Senaste nytt << 30 Mars 2020 >>