Välkomna till Husbygårdsskolan F-9

>> Senaste nytt << Januari 2020

Välkomna till en ny termin!
Vi gläds fortfarande åt fina stunder i slutet av höstterminen. Vi hoppas att alla elever har haft ett bra lov och är lika laddade som vi på skolan är.

> Aktuella scheman för klasser år 4-9
Här finns respektive klass aktuella schema att ladda ner i PDF-format.

> Månadsbrev från skolledningen. (Januari 2020)

> Skolval (Dags att söka skola!)
Det är dags att välja skola under perioden 15/1 -15/2.
Så här gör du för att söka plats till grundskolan eller grundsärskolan. Du hittar också tips på sådant som kan vara bra att tänka på.
LÄS MER>> https://grundskola.stockholm/sok-skola/

Vi hoppas att familjer i Husby ska se Husbygårdsskolan som det naturliga skolvalet. Vi kommer att ha ett informationsmöte tisdag 28/1 18.00 i Yngredelens matsal, för val till förskoleklass. För valet till årskurs 7 kommer vi att ha ett informationsmöte onsdag 29/1, i personalrummet på äldredelen. Torsdag 30/1 är alla välkomna att besöka en ordinarie skoldag.
Vi kommer dessutom att ordna ett möte onsdag 5/2 för föräldrar och elever i årskurs 3, där blivande lärare i årskurs 4 kommer att medverka. Mötet genomförs på äldredelen.
Läs mer: Informationsmöte om våra förskoleklasser inför läsåret 2020/2021
Läs mer: Informationsmöte om årskurs 7 inför läsåret 2020/2021

> Grundskoleundersökning
Snart är det dags för den årliga brukarenkäten i förskoleklass, årskurs 2, 5 och 8. Enkäten besvaras av elever i de fyra årskurserna. Föräldrar i förskoleklass och årskurs 2 har fått en enkät hemskickad. Vi hoppas verkligen att samtliga föräldrar svarar så vi får bra underlag för vad ni tycker vi gör bra och vad ni ser att vi behöver förbättra. Enkäterna är en mycket viktig del i skolans kvalitetsarbete.

> Kalendarium vt 20
Sportlovet är v 9 (24-28/2) och påsklovet v 15 (6-9/4).
Lovdag är 22/5.
PRAO för år 8 är vecka 12-13. En studiedag ska planeras in. Läsåret slutar 9/6.

> Sociala medier, ”föräldriska”
De flesta elever ägnar mycket tid på sociala medier. Vi vill ge er en som vi tycker bra information riktat till föräldrar på ”föräldriska” från Statens medieråd. Det handlar om YouTube, Instagram, Snapchat, Tiktok och spelande.

SNABBGUIDE FÖR FÖRÄLDRAR FRÅN STATENS MEDIERÅD

Magnus Duvnäs, rektor
E.post: magnus.duvnas@edu.stockholm.se
Tel. 08-508 450 54  Mobil: 076-124 50 54

.........................................................................................................................................................​

>> Läs mer <<
> Månadsbrev från skolledningen. (Januari 2020)
> Elevrådet
> Verksamhetsberättelse 2018 för Husbygårdsskolan F-9
> Verksamhetsplan 2019 för Husbygårdsskolan F-9
> Bibliotek
.........................................................................................................................................................​

>> SKOLPLATTFORMEN! <<
> Information om skolplattformen till dig som är vårdnadshavare med barn i Husbygårdsskolan!
> Informationsguide om nya skolplattformen för vårdnadshavare.
.........................................................................................................................................................
HUSBYGÅRDSSKOLAN

En stolt skola
På Husbygårdsskolan i Husby pågår just nu en satsning på lågaffektivt bemötande, positiv bekräftelse och anpassningar i undervisningen. Tre komponenter som tillsammans med ett sammansvetsat arbetslag bidrar till ett bättre klimat och högre måluppfyllelse på skolan. ( Läs mer här) eller som PDF dokument.
.........................................................................................................................................................

>> NYTT <<

- Elevhälsa - ny skolsköterska
Cecilia Wattenström är ny skolsköterska sedan starten av vårterminen. Hon har tagit fram råd och rekommendationer för att elever ska kunna klara av skolarbetet på bästa sätt, bl a genom att ge era barn bra rutiner för kost, fysisk aktivitet och sömn.
PDF dokument: Rekommendationer för att ditt barn ska kunna klara av skolarbetet på bästa sätt (Läs mer på svenska eller arabiska eller somaliska)

- Energipass i år 6-9
Fler och fler elever har fått en bra vana av att röra sig och syresätta hjärnan. Nu när vi närmar oss vintern gör vi ett nytt program med enbart aktiviteter inomhus.


.........................................................................................................................................................

> Välkommen till vår skola!
Husbygårdsskolan är en F – 9 skola belägen mitt i hjärtat av Husby. Vi är uppdelade i två skolhus med F – 3 respektive 4 – 9 och vi har ett nära samarbete mellan skolhusen. Fokus för vår skola ligger på att alla elever ska känna sig trygga och få studiero samt att alla elever ska utvecklas så långt det är möjligt utifrån sina förutsättningar. Från åk 3 arbetar vi i ett trelärarsystem där vi har tre lärare på två klasser. Utöver detta har vi ett gediget resursteam som arbetar för att alla elever får det stöd de behöver för att nå så långt de kan.

Till vår hjälp har vi bland annat vår digitala satsning som bland annat innebär att alla elever på skolan har tillgång till iPads som skolan lånar ut. I år F-2 delar två elever på en iPad och i år 3-9 har varje elev en iPad som de lånat från skolan. Vi har också interaktiva White Boards i alla klassrum. Alla dessa redskap används regelbundet i undervisningen. Vi ser att arbetet med våra digitala hjälpmedel hjälper eleverna att nå målen och att lära sig på många olika sätt. Det ger också alla elever möjlighet att visa vad de har för kunskaper på många olika sätt. 

Vi är stolta över vår skola och våra elever och gläds över utvecklingen som sker på skolan!

Magnus Duvnäs, Rektor
E.post: magnus.duvnas@edu.stockholm.se
Tel. 08-508 450 54  Mobil: 076-124 50 54                                                                                                            .........................................................................................................................................................

Domäner

För att garantera en likvärdig utbildning för eleverna och god skolutveckling har vi på Husbygårdsskolan organiserat vårt pedagogiska arbete i Ämnesdomäner.

Frånvaroanmälan

All frånvaro skall anmälas innan kl. 08.00 varje dag!
•År F-3 telefonsvarare: 08 – 508 45 602
•År 4-9 telefonsvarare : 08- 508 45 051

Skolans kalender

  • Heldag Sportlov
  • Heldag NP år 9 sv/sva
  • Heldag NP år 9 sv/sva
  • Heldag PRA0 ÅR 8
  • Heldag PRAO ÅR 8
Ingress: 
>> Senaste nytt << Januari 2020