Välkomna till Husbygårdsskolan F-9

Välkommen till informationsmöte för blivande 6 åringar.
Tisdagen den 23 januari 2018, klockan 18:00  (LÄS MER!)

.........................................................................................................................................................​

>> Månadsbrev från skolledningen. (December 2017)

>> Verksamhetsberättelse & verksamhetsplan.
.........................................................................................................................................................​

Söka skola

.........................................................................................................................................................

>> Välkommen till vår skola!
Husbygårdsskolan är en F – 9 skola belägen mitt i hjärtat av Husby. Vi är uppdelade i två skolhus med F – 3 respektive 4 – 9 och vi har ett nära samarbete mellan skolhusen. Fokus för vår skola ligger på att alla elever ska känna sig trygga och få studiero samt att alla elever ska utvecklas så långt det är möjligt utifrån sina förutsättningar. Från åk 3 arbetar vi i ett trelärarsystem där vi har tre lärare på två klasser. Utöver detta har vi ett gediget resursteam som arbetar för att alla elever får det stöd de behöver för att nå så långt de kan.

Till vår hjälp har vi bland annat vår digitala satsning som bland annat innebär att alla elever på skolan har tillgång till iPads som skolan lånar ut. I år F-5 delar två elever på en iPad och i år 6-9 har varje elev en iPad som de lånat från skolan. Vi har också interaktiva White Boards i alla klassrum. Alla dessa redskap används regelbundet i undervisningen. Vi ser att arbetet med våra digitala hjälpmedel hjälper eleverna att nå målen och att lära sig på många olika sätt. Det ger också alla elever möjlighet att visa vad de har för kunskaper på många olika sätt. 

Vi är stolta över vår skola och våra elever och gläds över utvecklingen som sker på skolan!

Magnus Duvnäs, Rektor
E.post: magnus.duvnas@stockholm.se
Tel. 08-508 450 54  Mobil: 076-124 50 54                                                                                                            .........................................................................................................................................................

Domäner

För att garantera en likvärdig utbildning för eleverna och god skolutveckling har vi på Husbygårdsskolan organiserat vårt pedagogiska arbete i Ämnesdomäner.

Frånvaroanmälan

All frånvaro skall anmälas innan kl. 08.00 varje dag!
•År F-3 telefonsvarare: 08 – 508 45 602
•År 4-9 telefonsvarare : 08- 508 45 051

Skolans kalender

 • 18:00-19:00 Informationsmöte för blivande 6 åringar

  Plats: Husbygårdsskolan F-3, Trondheimsgatan 21, 164 32 Kista, Sverige

  Beskrivning: VÄLKOMMEN Till
  informationsmöte
  för Blivande 6 åringar
  tisdagen den 23 januari klockan 18,00
  Plats: Matsalen på Husbygårdsskolan F-3
  Trondheimsgatan 21
  Telefon till skolan 08 508 456 01

 • Heldag IDROTTSDAG
 • Heldag INRIKTNING
 • Heldag SPORTLOV
 • Heldag INRIKTNING