Välkomna till Husbygårdsskolan F-9

>> Senaste nytt << 26 juni 2020 >>

Tack för detta läsår!

Trots en annorlunda vår med hög frånvaro genom sjukdom och oro för Covid 19, så har vi på många sätt fullföljt ett engagerat arbete för att eleverna ska lyckas med sina studier. Återigen lyckades åk 9 med ett meritvärde på över 200 p.

Planering och arbete inför nästa läsår pågår för fullt. Detta vill vi lyfta extra:

 • Över 60 elever från årskurs 1-9 deltar i vår egen sommarskola v 25,26 och 32.
 • Att alla läser minst två böcker i sommar (helst 4) i sommarens läsutmaning.

Elever kommer i höst att få rapportera sin sommarläsning. Förutom utvecklad läs och språkförmåga så kommer individuella priser delas ut, klasser och hela skolan få fira lite extra om målet på två böcker för 90% av eleverna uppnås.

 • En stor del av kompetensutveckling nästa läsår kommer att handla om lektionsstruktur och ämnesutveckling. Det kommer att ske genom olika modeller för kollegialt lärande inom personalgruppen.
 • Föräldrar har bestämt att starta en föräldraförening, för att utveckla det viktiga samarbetet mellan hem och skola.
 • El Sistema kommer att utöka sin verksamhet så att elever i Förskoleklass, åk 1-3 kommer att få musicera mer.
 • Att vi som skola fortsätter att öka elevantalet ser vi som ett erkännande av att vi bedriver en bra verksamhet och att det finns en tro på vår vilja att fortsätta utveckla verksamheten för elevernas bästa.

Vi välkomnar samtliga elever och föräldrar tillbaka till läsåret 20/21 som börjar onsdag den 19 augusti!

9:00 för Yngredelen (Förskoleklass-årskurs 3) 

9:30 för Äldredelen (Årskurs 4-9)

Trevlig sommar!
Önskar samtliga medarbetare på Husbygårdsskolan genom rektor Magnus Duvnäs

Extra information från rektor, vecka 16

Vi närmar oss nu slutet av läsåret 19/20. Skolavslutningen är 9/6.

När det gäller situationen med Corona-viruset så gäller följande:

 • Skolans åtgärder för att begränsa smittspridning fortsätter att gälla. (Se månadsbrev från skolledningen i april.)
   
 • Skolan fortsätter att vara öppen, om inte annat besked kommer från Skolverket eller från Stockholms stad. Om det blir förändring meddelas det genom föräldrabrev, på vår hemsida och Skolplattformen.
   
 • Elever som är hemma måste jobba med skolarbete. De elever som inte arbetar med de uppgifter som de har fått av sina lärare, kan behöva gå i sommarskola eller gå ett extra skolår. Vårdnadshavare ansvarar för att de elever som arbetar hemma gör sina uppgifter.
   
 • Ansökan om att vara ”ledig” för att arbeta hemma behöver motiveras med tydliga skäl. Innan påsklovet godkändes alla ansökningar. Det räckte då med en allmän oro. Vi vill nu att ni beskriver er oro tydligt, till exempel riskgrupper. Ansökan ska lämnas till mentor/klassföreståndare som sedan lämnar till skolledning. Beslut meddelas sedan vårdnadshavare.
   
 • För de elever som går på fritids, ska vårdnadshavare lämna tydliga tider.  Detta för att personalen ska kunna genomföra en bra pedagogisk verksamhet.

Slutligen vill jag säga att Husbygårdsskolan fortsätter att vara en bra skola. Det pågår mycket bra och viktigt arbete i skolan som betyder mycket för många elever i denna speciella tid. Vi måste fortsätta att arbeta för att våra elever ska lyckas i skolan.

Med vänliga hälsningar
Magnus Duvnäs
Rektor               

> Månadsbrev från skolledningen > april 2020 <

> Region Stockholm har tagit fram information på 17 olika språk som finns på 1177 Vårdguidens webbplats:
About corona in seventeen languages (17 olika språk)
> Stockholms stads webbplats:
Information regarding the coronavirus (start.stockholm)
> Folkhälsomyndigheten:
Information på olika språk om covid-19 och hur du skyddar dig och andra från smitta (23 olika språk)
> Krisinformation.se har en sida på engelska, en sida med information på 23 språk och en som är teckenspråkstolkad:
Andra språk/other languages (23 olika språk)
> Rädda barnen har information på fem språk för vårdnadshavare när de bemöter barns tankar och oro kring coronaviruset:
Råd för föräldrar om corona (fem olika språk)
> Sveriges Radio har nyheter på 10 språk kring coronaviruset:
Nyheter om nya coronaviruset på flera språk (10 olika språk)

..................................................................................................................
> Blankett för ledighetsansökan (ansökan om att arbeta hemma) finns på skolan eller här.
..................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

> Aktuella scheman för klasser år 4-9 <
Här finns respektive klass aktuella schema att ladda ner i PDF-format.
.........................................................................................................................................................

>> SKOLPLATTFORMEN! <<
> Information om skolplattformen till dig som är vårdnadshavare med barn i Husbygårdsskolan!
> Informationsguide om nya skolplattformen för vårdnadshavare.
.........................................................................................................................................................

> Välkommen till vår skola!
Husbygårdsskolan är en F – 9 skola belägen mitt i hjärtat av Husby. Vi är uppdelade i två skolhus med F – 3 respektive 4 – 9 och vi har ett nära samarbete mellan skolhusen. Fokus för vår skola ligger på att alla elever ska känna sig trygga och få studiero samt att alla elever ska utvecklas så långt det är möjligt utifrån sina förutsättningar. Från åk 3 arbetar vi i ett trelärarsystem där vi har tre lärare på två klasser. Utöver detta har vi ett gediget resursteam som arbetar för att alla elever får det stöd de behöver för att nå så långt de kan.

Till vår hjälp har vi bland annat vår digitala satsning som bland annat innebär att alla elever på skolan har tillgång till iPads som skolan lånar ut. I år F-2 delar två elever på en iPad och i år 3-9 har varje elev en iPad som de lånat från skolan. Vi har också interaktiva White Boards i alla klassrum. Alla dessa redskap används regelbundet i undervisningen. Vi ser att arbetet med våra digitala hjälpmedel hjälper eleverna att nå målen och att lära sig på många olika sätt. Det ger också alla elever möjlighet att visa vad de har för kunskaper på många olika sätt. 

Vi är stolta över vår skola och våra elever och gläds över utvecklingen som sker på skolan!

Magnus Duvnäs, Rektor
E.post: magnus.duvnas@edu.stockholm.se
Tel. 08-508 450 54  Mobil: 076-124 50 54                                                                                                            .........................................................................................................................................................

Domäner

För att garantera en likvärdig utbildning för eleverna och god skolutveckling har vi på Husbygårdsskolan organiserat vårt pedagogiska arbete i Ämnesdomäner.

Information

Husbygårdsskolan på
Sociala Medier


.....................................................
LÄSÅR, LOV & STUDIEDAGAR
>> Vårterminen 2020
- Vårterminens första dag: 8 januari
- Sportlov (vecka 9): 24 februari–28 februari
- Påsklov (vecka 15): 6–9 april
- Lov vid Kristi Himmelsfärds dag: 22 maj
- Läsåret slutar: 9 juni 2020

>> Höstterminen 2020
- Höstterminens första dag: 19 augusti
- Höstlov: 26 oktober–30 oktober
- Höstterminens sista dag 18 december

Skolans kalender

 • Heldag Höstterminens första dag
 • Heldag Höstlov
 • Heldag Höstterminens sista dag
 • Heldag Vårterminens första dag
 • Heldag Sportlov
Ingress: 
>> Senaste nytt << 26 juni 2020 >>