Välkomna till Husbygårdsskolan F-9

.........................................................................................................................................................​

>> NYHETER <<
> Månadsbrev från skolledningen. (SEPTEMBER 2019)
> Elevrådet
> Verksamhetsberättelse 2018 för Husbygårdsskolan F-9
> Verksamhetsplan 2019 för Husbygårdsskolan F-9
> Bibliotek
.........................................................................................................................................................​

>> SKOLPLATTFORMEN! <<
> Information om skolplattformen till dig som är vårdnadshavare med barn i Husbygårdsskolan!
> Informationsguide om nya skolplattformen för vårdnadshavare.
.........................................................................................................................................................
HUSBYGÅRDSSKOLAN

En stolt skola
På Husbygårdsskolan i Husby pågår just nu en satsning på lågaffektivt bemötande, positiv bekräftelse och anpassningar i undervisningen. Tre komponenter som tillsammans med ett sammansvetsat arbetslag bidrar till ett bättre klimat och högre måluppfyllelse på skolan. ( Läs mer här) eller som PDF dokument.
.........................................................................................................................................................
Välkommen till Husbygårdsskolan läsåret 2019/2020
>> Läs mer information här!

folder om husbygårdsskolan

.........................................................................................................................................................

>> NYTT <<

- Elevhälsa - ny skolsköterska
Cecilia Wattenström är ny skolsköterska sedan starten av vårterminen. Hon har tagit fram råd och rekommendationer för att elever ska kunna klara av skolarbetet på bästa sätt, bl a genom att ge era barn bra rutiner för kost, fysisk aktivitet och sömn.
PDF dokument: Rekommendationer för att ditt barn ska kunna klara av skolarbetet på bästa sätt (Läs mer på svenska eller arabiska eller somaliska)

- Energipass i år 6-9
Fler och fler elever har fått en bra vana av att röra sig och syresätta hjärnan. Nu när vi närmar oss vintern gör vi ett nytt program med enbart aktiviteter inomhus.


.........................................................................................................................................................

> Välkommen till vår skola!
Husbygårdsskolan är en F – 9 skola belägen mitt i hjärtat av Husby. Vi är uppdelade i två skolhus med F – 3 respektive 4 – 9 och vi har ett nära samarbete mellan skolhusen. Fokus för vår skola ligger på att alla elever ska känna sig trygga och få studiero samt att alla elever ska utvecklas så långt det är möjligt utifrån sina förutsättningar. Från åk 3 arbetar vi i ett trelärarsystem där vi har tre lärare på två klasser. Utöver detta har vi ett gediget resursteam som arbetar för att alla elever får det stöd de behöver för att nå så långt de kan.

Till vår hjälp har vi bland annat vår digitala satsning som bland annat innebär att alla elever på skolan har tillgång till iPads som skolan lånar ut. I år F-2 delar två elever på en iPad och i år 3-9 har varje elev en iPad som de lånat från skolan. Vi har också interaktiva White Boards i alla klassrum. Alla dessa redskap används regelbundet i undervisningen. Vi ser att arbetet med våra digitala hjälpmedel hjälper eleverna att nå målen och att lära sig på många olika sätt. Det ger också alla elever möjlighet att visa vad de har för kunskaper på många olika sätt. 

Vi är stolta över vår skola och våra elever och gläds över utvecklingen som sker på skolan!

Magnus Duvnäs, Rektor
E.post: magnus.duvnas@stockholm.se
Tel. 08-508 450 54  Mobil: 076-124 50 54                                                                                                            .........................................................................................................................................................

Domäner

För att garantera en likvärdig utbildning för eleverna och god skolutveckling har vi på Husbygårdsskolan organiserat vårt pedagogiska arbete i Ämnesdomäner.

Frånvaroanmälan

All frånvaro skall anmälas innan kl. 08.00 varje dag!
•År F-3 telefonsvarare: 08 – 508 45 602
•År 4-9 telefonsvarare : 08- 508 45 051

Information


.....................................................
LÄSÅR, LOV & STUDIEDAGAR
>> Höstterminen 2019
- Höstterminens första dag: 19 augusti
- Höstlov: 28 okt–1 nov.
- Höstterminens sista dag: 19 december

>> Vårterminen 2020
- Vårterminens första dag: 8 januari
- Sportlov (vecka 9): 24 februari–28 februari
- Påsklov (vecka 15): 6–9 april
- Lov vid Kristi Himmelsfärds dag: 22 maj
- Läsåret slutar: 9 juni 2020

Skolans kalender

  • Heldag HÖSTLOV
  • Heldag INRIKTNING
  • Heldag AVSLUTNING Heldag Höstterminens sista dag
  • Heldag Vårterminens första dag