Till innehåll på sidan

Välkomna till Husbygårdsskolan F-9

>> Senaste nytt << 27 augusti 2020 >>

Välkomna till ett nytt läsår!

Jag och skolans medarbetare ser fram emot ett nytt läsår med många nyheter, utmaningar och ännu mer kunskap. Jag hoppas att samtliga elever och föräldrar ska uppleva att vi gör allt vi kan för att alla elever ska lyckas med sina studier. 
Vi har samlat information som vi tycker är viktig att alla elever och föräldrar känner till. På sista sidorna finns uppgifter vi vill att ni fyller i och lämnar till mentor/klassföreståndare senast 24/8.

Pandemin är inte över. Utbildningsförvaltningen i Stockholms stad har beslutat att undervisningen ska genomföras i skolan. Vi fortsätter med de åtgärder vi hade under våren för att minska risken för smitta.

  • Är man sjuk så stannar man hemma
  • God handhygien, alltid tvätta händerna med tvål innan alla måltider
  • Utflykter utanför närområdet sker med stöd av SL eller egen buss
  • Inga stora samlingar
  • Hämtning och lämning utomhus

När det gäller det viktiga samarbetet med er vårdnadshavare planerar vi för att genomföra utvecklingssamtal. Mentorer/klasslärare återkommer om när och hur det ska genomföras.
Vi planerar för föräldramöten i början av terminen för några av årskurserna, men då på ett anpassat sätt, för att minska risk för smittspridning. Mentorer/klasslärare återkommer om det.

Till sist vill jag påminna om sommarens läsutmaning. Om ert/era barn ännu inte läst minst två böcker så har de tid fram till måndag 31/8 att göra det.

Med stora förhoppningar om ett gott samarbete

Magnus Duvnäs
Rektor

magnus.duvnas@edu.stockholm.se

> Region Stockholm har tagit fram information på 17 olika språk som finns på 1177 Vårdguidens webbplats:
About corona in seventeen languages (17 olika språk)
> Stockholms stads webbplats:
Information regarding the coronavirus (start.stockholm)
> Folkhälsomyndigheten:
Information på olika språk om covid-19 och hur du skyddar dig och andra från smitta (23 olika språk)
> Krisinformation.se har en sida på engelska, en sida med information på 23 språk och en som är teckenspråkstolkad:
Andra språk/other languages (23 olika språk)
> Rädda barnen har information på fem språk för vårdnadshavare när de bemöter barns tankar och oro kring coronaviruset:
Råd för föräldrar om corona (fem olika språk)
> Sveriges Radio har nyheter på 10 språk kring coronaviruset:
Nyheter om nya coronaviruset på flera språk (10 olika språk)

..................................................................................................................
> Blankett för ledighetsansökan (ansökan om att arbeta hemma) finns på skolan eller här.
..................................................................................................................

.........................................................................................................................................................
>> SKOLPLATTFORMEN! <<
> Information om skolplattformen till dig som är vårdnadshavare med barn i Husbygårdsskolan!
> Informationsguide om nya skolplattformen för vårdnadshavare.
.........................................................................................................................................................

> Välkommen till vår skola!
Husbygårdsskolan är en F – 9 skola belägen mitt i hjärtat av Husby. Vi är uppdelade i två skolhus med F – 3 respektive 4 – 9 och vi har ett nära samarbete mellan skolhusen. Fokus för vår skola ligger på att alla elever ska känna sig trygga och få studiero samt att alla elever ska utvecklas så långt det är möjligt utifrån sina förutsättningar. Från åk 3 arbetar vi i ett trelärarsystem där vi har tre lärare på två klasser. Utöver detta har vi ett gediget resursteam som arbetar för att alla elever får det stöd de behöver för att nå så långt de kan.

Till vår hjälp har vi bland annat vår digitala satsning som bland annat innebär att alla elever på skolan har tillgång till iPads som skolan lånar ut. I år F-2 delar två elever på en iPad och i år 3-9 har varje elev en iPad som de lånat från skolan. Vi har också interaktiva White Boards i alla klassrum. Alla dessa redskap används regelbundet i undervisningen. Vi ser att arbetet med våra digitala hjälpmedel hjälper eleverna att nå målen och att lära sig på många olika sätt. Det ger också alla elever möjlighet att visa vad de har för kunskaper på många olika sätt. 

Vi är stolta över vår skola och våra elever och gläds över utvecklingen som sker på skolan!

Magnus Duvnäs, Rektor
E.post: magnus.duvnas@edu.stockholm.se
Tel. 08-508 450 54  Mobil: 076-124 50 54                                                                                                            .........................................................................................................................................................

Domäner

För att garantera en likvärdig utbildning för eleverna och god skolutveckling har vi på Husbygårdsskolan organiserat vårt pedagogiska arbete i Ämnesdomäner.

Information

Husbygårdsskolan på
Sociala Medier


.....................................................
LÄSÅR, LOV & STUDIEDAGAR
>> Höstterminen 2020
- Höstterminens första dag: 19 augusti
- Höstlov: 26 oktober–30 oktober
- Höstterminens sista dag 18 december

Skolans kalender

  • Heldag Höstlov
  • Heldag Höstterminens sista dag
  • Heldag Vårterminens första dag
  • Heldag Sportlov
  • Heldag Påsklov
Ingress: 
>> Senaste nytt << 27 augusti 2020 >>