Välkomna till Husbygårdsskolan F-9


Tack för detta läsår!

Välkomna tillbaka till läsåret 17/18 som börjar onsdagen den 16 augusti!
• 9:00 för Yngredelen (Förskoleklass-år 3) och
• 9:30 för Äldredelen (4-9)
Vi vill påminna om den stora läsutmaningen för sommaren. Samtliga elever uppmanas att läsa minst en bok. Elever som gått i klasserna 1, 2 och 3 har som utmaning att tillsammans inom klassen läsa 100 böcker. Alla klasser som klarar det bjuds på ett biobesök och om över 95% av alla elever läst en bok, tältar rektor Magnus Duvnäs i Husby 5/12
Den största vinsten med läsning är förstås förbättrad läsförmåga, språkförståelse och ökade möjligheter att tillgodogöra sig ny kunskap.
Vi ser fram emot ett nytt läsår med många nyheter, utmaningar och ännu mer kunskap.
Vi hoppas att ni  får en riktigt fin sommar.

Magnus Duvnäs, Rektor
E.post: magnus.duvnas@stockholm.se
.........................................................................................................................................................​

>> Månadsbrev från skolledningen.

>> Verksamhetsberättelse & verksamhetsplan.
.........................................................................................................................................................​

>> Välkommen till vår skola!
Husbygårdsskolan är en F – 9 skola belägen mitt i hjärtat av Husby. Vi är uppdelade i två skolhus med F – 3 respektive 4 – 9 och vi har ett nära samarbete mellan skolhusen. Fokus för vår skola ligger på att alla elever ska känna sig trygga och få studiero samt att alla elever ska utvecklas så långt det är möjligt utifrån sina förutsättningar. Från åk 3 arbetar vi i ett trelärarsystem där vi har tre lärare på två klasser. Utöver detta har vi ett gediget resursteam som arbetar för att alla elever får det stöd de behöver för att nå så långt de kan.

Till vår hjälp har vi bland annat vår digitala satsning som bland annat innebär att alla elever på skolan har tillgång till iPads som skolan lånar ut. I år F-5 delar två elever på en iPad och i år 6-9 har varje elev en iPad som de lånat från skolan. Vi har också interaktiva White Boards i alla klassrum. Alla dessa redskap används regelbundet i undervisningen. Vi ser att arbetet med våra digitala hjälpmedel hjälper eleverna att nå målen och att lära sig på många olika sätt. Det ger också alla elever möjlighet att visa vad de har för kunskaper på många olika sätt. 

Vi är stolta över vår skola och våra elever och gläds över utvecklingen som sker på skolan!

Magnus Duvnäs, Rektor
E.post: magnus.duvnas@stockholm.se
Tel. 08-508 450 54  Mobil: 076-124 50 54                                                                                                            .........................................................................................................................................................

Domäner

För att garantera en likvärdig utbildning för eleverna och god skolutveckling har vi på Husbygårdsskolan organiserat vårt pedagogiska arbete i Ämnesdomäner.

Frånvaroanmälan

All frånvaro skall anmälas innan kl. 08.00 varje dag eleven är frånvarande. Vårdnadshavare kan anmäla frånvaro på två sätt:

Via Skolwebben (kräver e-legitimation)

  • År F-3 telefonsvarare: 08 – 508 45 602
  • År 4-9 telefonsvarare : 08- 508 45 051

Information
.....................................................
LÄSÅR, LOV & STUDIEDAGAR

>> Höstterminen 2017 
Läsåret börjar: onsdag 16 augusti
Lov: 30 oktober- 3 november
Terminens sista dag: torsdag 21 december

>> Vårterminen 2018
Vårterminens första dag: 10 januari
Sportlov (v. 9): 26 februari – 2 mars
Påsklov: (v. 14): 3-6 april
Lov vid Kristi Himmelsfärdsdag: 11 maj
Läsåret slutar: 12 juni

Skolans kalender

  • Heldag INRIKTNING
  • Heldag INRIKTNING
  • Heldag LOV
  • Heldag LOV
  • Heldag INRIKTNING