Välkomna till Husbygårdsskolan F-9

Till alla elever och föräldrar på Husbygårdsskolan! 

Välkomna till ett nytt läsår!

Jag Magnus Duvnäs  är ny rektor på Husbygårdsskolan. Jag har tidigare arbetat som rektor i 13 år. Innan dess arbetade jag som lärare.
Under vårens besök på skolan blev jag mycket väl mottagen av både personal och elever. Jag har fått en mycket positiv bild av skolan, och jag ser verkligen fram emot att få arbeta på Husbygårdskolan.

Jag kommer tillsammans med skolans samtliga medarbetare arbeta för att elever på Husbygårdsskolan ska få den allra bästa utbildningen, för att de ska må bra, växa som människor och vara förberedda för livet efter grundskolan. Ett gott samarbete mellan hem och skola är ofta avgörande för att nå bra resultat.

Första fredagen varje månad kommer jag att skriva ett brev som publiceras på hemsidan, och som även skickas direkt på er e-post.

Ni föräldrar kommer ha möjlighet att träffa mig på höstens föräldramöten.
På måndagar kommer jag att stå vid entrén för årkurs 4-9 strax före skolstart och på tisdagar kommer jag att stå vid entrén för förskoleklass och årkurs 1-3.

Till detta brev publicerar jag min ledardeklaration.

Med hopp om ett gott samarbete!
Magnus Duvnäs, Rektor
E.post: magnus.duvnas@stockholm.se
Tel. 08-508 450 54  Mobil: 076-124 50 54                                                                                                            .........................................................................................................................................................
>> Välkommen till vår skola!
Husbygårdsskolan är en F – 9 skola belägen mitt i hjärtat av Husby. Vi är uppdelade i två skolhus med F – 3 respektive 4 – 9 och vi har ett nära samarbete mellan skolhusen. Fokus för vår skola ligger på att alla elever ska känna sig trygga och få studiero samt att alla elever ska utvecklas så långt det är möjligt utifrån sina förutsättningar. Från åk 3 arbetar vi i ett trelärarsystem där vi har tre lärare på två klasser. Utöver detta har vi ett gediget resursteam som arbetar för att alla elever får det stöd de behöver för att nå så långt de kan.

Till vår hjälp har vi bland annat vår digitala satsning som bland annat innebär att alla elever på skolan har tillgång till iPads som skolan lånar ut. I år F-5 delar två elever på en iPad och i år 6-9 har varje elev en iPad som de lånat från skolan. Vi har också interaktiva White Boards i alla klassrum. Alla dessa redskap används regelbundet i undervisningen. Vi ser att arbetet med våra digitala hjälpmedel hjälper eleverna att nå målen och att lära sig på många olika sätt. Det ger också alla elever möjlighet att visa vad de har för kunskaper på många olika sätt. 

Vi är stolta över vår skola och våra elever och gläds över utvecklingen som sker på skolan!

........................................................................................................................................................

Domäner

För att garantera en likvärdig utbildning för eleverna och god skolutveckling har vi på Husbygårdsskolan organiserat vårt pedagogiska arbete i Ämnesdomäner.

Frånvaroanmälan

All frånvaro skall anmälas innan kl. 08.00 varje dag eleven är frånvarande. Vårdnadshavare kan anmäla frånvaro på två sätt:

Via Skolwebben (kräver e-legitimation)

  • År F-3 telefonsvarare: 08 – 508 45 602
  • År 4-9 telefonsvarare : 08- 508 45 051

Information
.....................................................
LÄSÅR, LOV & STUDIEDAGAR

>> Höstterminen 2016 
Läsåret börjar: torsdag 18 augusti
Lov: 31 oktober – 4 november
Terminens sista dag: onsdag 21 december

>> Vårterminen 2017
Vårterminens första dag: måndag 9 januari
Sportlov (v. 9): 27 februari – 3 mars
Påsklov: (v. 15): 10 – 13 april
Lov vid Kristi Himmelsfärdsdag: 26 maj
Läsåret slutar: fredag 9 juni

Skolans kalender

  • Heldag AVSLUTNING
  • Heldag INRIKTNING (ÅR 4-9)
  • Heldag INRIKTNING (ÅR 4-9)
  • Heldag INRIKTNING (ÅR 4-9)