Välkomna till Husbygårdsskolan F-9

.........................................................................................................................................................​
>> Dags att söka skola.
>> Månadsbrev från skolledningen.
>> Hemsidor för klasser åk. F-9
>> Verksamhetsbrättelse & verksamhetsplan.
>> Elevrådet.

.........................................................................................................................................................​
>> Pisa-general och utbildningsministern på besök


I måndags (10/4/2017) fick Husbygårdsskolan besök av OECD:s utbildningsdirektör Andreas Schleicher och utbildningsminister Gustav Fridolin. Husbygårdsskolan i Stockholm är en av de skolor i landet som kommer att vara med i Skolverkets satsning ”Samverkan för bästa skola” som syftar till att förbättra elevernas resultat och öka likvärdigheten inom och mellan skolor i Sverige.
.........................................................................................................................................................​

>> Välkommen till vår skola!
Husbygårdsskolan är en F – 9 skola belägen mitt i hjärtat av Husby. Vi är uppdelade i två skolhus med F – 3 respektive 4 – 9 och vi har ett nära samarbete mellan skolhusen. Fokus för vår skola ligger på att alla elever ska känna sig trygga och få studiero samt att alla elever ska utvecklas så långt det är möjligt utifrån sina förutsättningar. Från åk 3 arbetar vi i ett trelärarsystem där vi har tre lärare på två klasser. Utöver detta har vi ett gediget resursteam som arbetar för att alla elever får det stöd de behöver för att nå så långt de kan.

Till vår hjälp har vi bland annat vår digitala satsning som bland annat innebär att alla elever på skolan har tillgång till iPads som skolan lånar ut. I år F-5 delar två elever på en iPad och i år 6-9 har varje elev en iPad som de lånat från skolan. Vi har också interaktiva White Boards i alla klassrum. Alla dessa redskap används regelbundet i undervisningen. Vi ser att arbetet med våra digitala hjälpmedel hjälper eleverna att nå målen och att lära sig på många olika sätt. Det ger också alla elever möjlighet att visa vad de har för kunskaper på många olika sätt. 

Vi är stolta över vår skola och våra elever och gläds över utvecklingen som sker på skolan!

Magnus Duvnäs, Rektor
E.post: magnus.duvnas@stockholm.se
Tel. 08-508 450 54  Mobil: 076-124 50 54                                                                                                            .........................................................................................................................................................

Domäner

För att garantera en likvärdig utbildning för eleverna och god skolutveckling har vi på Husbygårdsskolan organiserat vårt pedagogiska arbete i Ämnesdomäner.

Frånvaroanmälan

All frånvaro skall anmälas innan kl. 08.00 varje dag eleven är frånvarande. Vårdnadshavare kan anmäla frånvaro på två sätt:

Via Skolwebben (kräver e-legitimation)

  • År F-3 telefonsvarare: 08 – 508 45 602
  • År 4-9 telefonsvarare : 08- 508 45 051

Information

söka skolan
.....................................................
LÄSÅR, LOV & STUDIEDAGAR

>> Vårterminen 2017
Vårterminens första dag: måndag 9 januari
Sportlov (v. 9): 27 februari – 3 mars
Påsklov: (v. 15): 10 – 13 april
Lov vid Kristi Himmelsfärdsdag: 26 maj
Läsåret slutar: fredag 9 juni

>> Höstterminen 2017 
Läsåret börjar: onsdag 16 augusti
Lov: 2-3 november
Terminens sista dag: fredag 22 december

>> Vårterminen 2018
Vårterminens första dag: 10 januari
Sportlov (v. 9): 26 februari – 2 mars
Påsklov: (v. 14): 3-6 april
Lov vid Kristi Himmelsfärdsdag: 11 maj
Läsåret slutar: 12 juni

Skolans kalender

  • Heldag LOVDAG
  • 08:50-09:20 Elevråd år 1-3
  • Heldag INRIKTNING (ÅR 4-9)
  • Heldag LOVDAG
  • 11:00-12:00 9ornas lunch